ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την Δημιουργία του Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου

Ύστερα από το σύμφωνο συνεργασίας που, με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, υπεγράφη στις 16.05.2017 μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Αριστοτέλη και του Συλλόγου μας, η παρακάτω πολύ σημαντική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του οράματος μας, που δεν είναι άλλο, από την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ στα Αρχαία Στάγειρα..

Πρέπει εδώ να επισημάνουμε, ευλογώντας βέβαια τα γένια μας ( ! ), ότι ο φορέας που κινεί όλα τα νήματα για την δημιουργία του ανωτέρου κέντρου, είναι ο δικός μας σύλλογος, που δημιουργήθηκε γι’ αυτόν αποκλειστικά το σκοπό. Θα τα καταφέρουμε !!!!

Διαβάστε την απόφαση: Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου