ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συμμετοχή του Συλλόγου μας στα ¨ Αριστοτέλεια 2018 ¨

Ύστερα από ενέργειες και πρόταση του ΔΣ του Συλλόγου μας ο Δήμος Αριστοτέλη συμπεριέλαβε στο

πρόγραμμα των ¨Αριστοτελείων 2018 ¨ μια σημαντική εκδήλωση, που πρόκειται να γίνει μέσα στα Αρχαία Στάγειρα, στις 20 Ιουλίου το βράδυ ( λεπτομέρειες αργότερα ).

Πρόκειται συγκεκριμένα για το εκπληκτικό χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Κρητών Βρακοφόρων

Μακεδονίας, που ενθουσιάζει σε κάθε εμφάνιση του.