Διεθνές Πνευματικό Κέντρο Αρχαίων Σταγείρων ¨ Ο Αριστοτέλης ¨

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Εκτιμώντας την ουσιαστική και γόνιμη σε περιεχόμενο, πολιτειακή σας παρουσία, παρά τη μικρή διάρκεια της θητεία σας,  και την περιορισμένη λόγω της πανδημίας δραστηριότητα σας,  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την δράση του Συλλόγου μας, προκειμένου να σας  καταστήσουμε αρωγό στην συλλογική μας προσπάθεια, που αφορά  την δημιουργία Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου ‘’Ο Αριστοτέλης’’, στη γενέτειρα γη του μεγάλου φιλοσόφου, στα Στάγειρα.

Κυρία πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τον πολύτιμο χρόνο σας, θα θέλαμε επιγραμματικά να σας πληροφορήσουμε τόσο για τον λόγο και τον τόπο, όσο και για το στόχο και το περιεχόμενο αυτής της προσπάθειας.

Σύντομο ιστορικό

Η ιδέα της δημιουργίας ‘’Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου’’ ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του αρχ/κού χώρου Σταγείρων, (αρχές δεκαετίας 1990) και βρήκε άμεσους αρωγούς και συμπαραστάτες, την τοπική κοινωνία και τις τότε κοινοτικές αρχές.  

 Πριν την εκπνοή του 2016 (έτος Αριστοτέλη) εκτιμώντας ότι οι συγκυρίες ήταν  γόνιμες και οι προϋποθέσεις καλές, αποφασίστηκε η  ενεργοποίηση αυτής της προσπάθειας, με τη δημιουργία του Συλλόγου μας, (8-12-2016)   με την επωνυμία «Αριστοτέλειος Πολιτεία», επιδιώκοντας τη συνεργασία και με άλλους φορείς, οι οποίοι θα ήθελαν και κατά τεκμήριο μπορούσαν να συμβάλουν στην υλοποίηση  αυτού του στόχου.   

 Ο «Δήμος Αριστοτέλη», στον οποίο ανήκει ο αρχαιολογικός χώρος των Σταγείρων,  ως θεσμικός φορέας,  θεωρήθηκε ότι θα πρέπει  να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα υλοποίησης αυτού του οράματος.

Το δε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης(ΑΠΘ) μαζί με το (ΔΙΚΑΜ)  Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών, το οποίο είχε ήδη δραστηριοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, θα αποτελούσε τον δεύτερο ισχυρό πυλώνα που θα συνέπραττε με την  επιστημονική του υποδομή  και το αναγνωρισμένο του κύρος, στην έγκυρη και έγκαιρη υλοποίηση του εν λόγω οράματος. 

 Η ανιδιοτελής και γόνιμη συνεργασία των παραπάνω φορέων , με την συνέργεια του συλλόγου μας, έφερε σε πολύ λίγο χρόνο τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα:

Η ολιγομελής ομάδα αρχιτεκτόνων που υποδείχτηκε από τους ανωτέρω φορείς, συνεπικουρούμενη και από  άλλα εξιδεικευμένα τεχνικά κλιμάκια,  παρουσίασε ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο και κυρίως βιώσιμο σχέδιο προμελέτης το οποίο έγινε αποδεκτό  και υπογράφτηκε Σύμφωνο Συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Αριστοτέλη και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για την δημιουργία ενός Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου στην  Ολυμπιάδα  Χαλκιδικής, όπου  βρίσκεται ο χώρος των Αρχαίων Σταγείρων, με  την αρωγή του Συλλόγου Αριστοτέλειος Πολιτεία, ο οποίος δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό.

Στις 16-5-2019 έγινε η παρουσίαση της μελέτης αυτής στα ΜΜΕ, από τις αντίστοιχες πρυτανικές και δημοτικές αρχές.

Στις  25-6-2019  ενημερώθηκε  για το εγχείρημα αυτό και ο τότε πρόεδρος της δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλος.

Στις 09-07-2020  το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απεφάσισε την συμμετοχή και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο κοινό συμφωνητικό με το ΑΠΘ και τον Δήμο Αριστοτέλη για την δημιουργία του Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου με την αρωγή του συλλόγου Αριστοτέλειος Πολιτεία.

Κυρία Πρόεδρε,

Εκφράζουμε εκ των προτέρων τις ευχαριστίες μας, διότι θεωρούμε αυτονόητη την έμπρακτη συμπαράστασή σας, στην συλλογική μας αυτή προσπάθεια.

Θεωρούμε τιμή και διατυπώνουμε με ιδιαίτερη χαρά την επιθυμία μας, να σας υποδεχτούμε και να σας ξεναγήσουμε στα αρχαία Στάγειρα, όταν και εφόσον το θεσμικό ή το ιδιωτικό σας πρόγραμμα το επιτρέψει.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για κάθε επιπλέον στοιχείο και πληροφορία επιθυμείτε. 

                                                  Για το ΔΣ του συλλόγου

          Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γ. Γραμματέας

        Παπαδημητρίου  Γεώργιος                                                      Κόκκινος Ιωάννης