ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                      ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΥΡΙΟ ΒΑΛΛΙΑΝΟ ΣΤΕΛΛΙΟ

  Κύριε, Δήμαρχε, όπως γνωρίζετε ο Σύλλογος Αριστοτέλειος Πολιτεία  δημιουργήθηκε προκειμένου να διεκδικήσει από τους αρμό-

διους  φορείς την δημιουργία ενός  Διεθνούς  Αριστοτελικού   Κέντρου στην περιοχή των  Αρχαίων Σταγείρων  στην  Ολυμπιάδα και       να συμμετέχει, βέβαια, στην υλοποίηση του στόχου αυτού. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε συμμάχους και τον Σύλλογο Επαγγελμα-

τιών Ολυμπιάδος και τον σύλλογο Ενεργοί Πολίτες Ολυμπιάδος, αλλά και την υποστήριξη όλων των κατοίκων της Ολυμπιάδος   και

όχι μόνο.

    Όπως επίσης γνωρίζετε ο στόχος αυτός βρήκε σύμφωνους και ¨μπροστάρηδες ¨ το ΑΠΘ  και τον Δήμο Αριστοτέλη,  με την  προη-

γούμενη  διοίκηση του Δήμου και υπογράφηκε συμφωνητικό μεταξύ τους.

   Στην συνέχεια ορίστηκε Κοινή Συντονιστική  Επιτροπή Έργου από εκπροσώπους  του ΑΠΘ, του  Δήμου  Αριστοτέλη και του Συλλό-

γου Αριστοτέλειος Πολιτεία

  Η Κοινή Συντονιστική Επιτροπή  Έργου , παρουσίασε επίσημα στην αίθουσα συγκλήτου του ΑΠΘ το πλήρες πλάνο δημιουργίας του Κέντρου ( αρχιτεκτονικά προσχέδια, αριθμός κτιρίων, κόστος  κατασκευής,  business plan , μελέτη  βιωσιμότητας, απόδοση  ωφελειών έργου στη τοπική κοινωνία κ.λ.π. ).

Το μεγαλεπήβολο  αυτό  σχέδιο με «μπροστάρηδες» το ΑΠΘ  και τον Δήμο Αριστοτέλη, βρήκε  ένθερμη  υποστήριξη  και  από  τον προηγούμενο πρόεδρο της δημοκρατίας σε ανάλογη συνάντηση που έγινε με μέλη της συντονιστικής επιτροπής, ενώ σήμερα με την δυναμική  είσοδο  στο  στρατηγικό  πλάνο και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει μπει σε φάση σχεδιασμού συγκεκριμένων επόμενων βημάτων υλοποίησης. 

Να σημειωθεί μάλιστα κάτι που είναι προς τιμή όλων των εμπλεκομένων ότι το συμφωνητικό συνεργασίας που αποτελεί πρωτοβουλία της  προηγούμενης διοίκησης  του  δήμου τόσο με κοινή  συνάντηση προηγούμενης  και νέας διοίκησης του δήμου  στα γραφεία της περιφέρειας όσο και με την μετέπειτα υπογραφή του από εσάς προσωπικά αποδεικνύει ότι τέτοιας έμπνευσης σχέδια για το μέλλον της περιοχής ενώνουν όλους τους δημότες  ανεξαρτήτως τυχόν διαφορετικής τους προσέγγισης σε σχέση με τη κάθε  διοίκηση. 

  Το νέο συμφωνητικό είναι υπογεγραμμένο όπως όλοι γνωρίζουμε, από τον Περιφερειάρχη κο Τζιτζικώστα Απόστολο, από τον  πρύτα-  νη του ΑΠΘ, και από εσάς για λογαριασμό, βέβαια, του Δήμου.

 Έτσι αποδεικνύεται έμπρακτα κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους για τη μετέπειτα πορεία, ότι όλοι συμφωνούν να συνεχιστεί το  έργο και η δράση της επιτροπής που έχει την ευθύνη της πρότασης υλοποίησης. 

 Πρόσφατα υπήρξε πρόταση για μια εκδήλωση, επίσημης παρουσίασης και διεθνοποίησης του υπογεγραμμένου κοινού συμφωνητικού

την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου με φυσική παρουσία των συμβαλλομένων στο συμφωνητικό αλλά και διεθνώς  ανεγνωρισμένων Αρι στοτελιστών και διαδικτυακά για όσους  δεν μπορούν να έχουν  φυσική  παρουσία, τηρώντας  πάντα τα  υγειονομικά μέτρα. Αυτή η τόσο σημαντική  εκδήλωση μπορεί εκτός από την αποφασιστική  βοήθεια  στα  επόμενα βήματα  υλοποίησης του έργου να στρέψει  με μεγάλη επιτυχία τα φώτα της προβολής της περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο. 

  Το ΑΠΘ συμφώνησε, η ΠΚΜ επίσης συμφώνησε αλλά απ ότι πληροφορηθήκαμε εσείς δεν συμφωνήσατε χωρίς να γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους θα θέλαμε πραγματικά να ενημερωθούμε. 

  Επίσης, πρόσφατα έπεσε στην αντίληψη μας έγγραφο του Δήμου Αριστοτέλη με δικιά σας υπογραφή από το οποίο πληροφορούμασ-

τε ότι έχετε αποφασίσει με  απευθείας ανάθεση, σε τοπογράφο μηχανικό, την ¨υποστήριξη του Δήμου Αριστοτέλη στην σύνταξη φακέλου έργου ( ενόψει διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων  ¨ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΑΓΕΊΡΩΝ : Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨. Επειδή όπως προαναφέρθηκε στα πλαίσια της συντονιστικής επιτροπής και με ευθύνη της αρχιτεκτονικής ομάδας με υπεύθυνο τον κο Τσινίκα ομότιμο καθηγητή αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ έχει γίνει ήδη μια σημαντική δουλειά σε αρχιτεκτονικό επίπεδο η οποία αν αλλάξει η μέχρι σήμερα στρατηγική, κινδυνεύει να χαθεί με αποτέλεσμα να σπαταληθεί άδικα όλος αυτός ο χρόνος (περίπου τέσσερα χρόνια) που έχει μέχρι σήμερα δαπανηθεί για την ωρίμανση του έργου, θα θέλαμε να ρωτήσουμε το σκοπό αυτής της ανάθεσης όπως  επίσης και αν η απόφαση αυτή είναι μόνο από τη πλευρά του δήμου ή βρίσκει σύμφωνους και τους άλλους δύο εταίρους με τους οποίους έχει αναληφθεί από κοινού η δέσμευση υλοποίησης αυτού του εμβληματικού έργου

Θα επιθυμούσαμε μία συνάντηση μαζί σας προκειμένου να μας εξηγήσετε τον λόγο αλλαγής σχεδιασμού του εμβληματικού αυτού έργου.

                                                                                     ΤΑ  ΔΣ  ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ