ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΠΘ

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη

    Θα θέλαμε καταρχήν να σας συστηθούμε λέγοντας σας ότι είμαστε ο Σύλλογος που ιδρύθηκε το 2017

με σκοπό  ίδρυσης  την διεκδίκηση της Δημιουργία ενός Διεθνούς  Αριστοτελικού  Κέντρου στην περιοχή των Αρχαίων Σταγείρων, στην Ολυμπιάδα.

   Πρώτος πρόεδρος του  συλλόγου  μας  ήταν ο  γνωστός κύριος  Σισμανίδης Κώστας, αρχαιολόγος και  ανασκαφέας των Αρχαίων  Σταγείρων.

   Η ελπίδα μας για υλοποίηση του μεγάλου αυτού οράματος άρχισε να αναπτερώνεται όταν το ΑΠΘ ( με

το ΔΙΚΑΜ ) και ο Δήμος Αριστοτέλη ( με την προηγούμενη διοίκηση του ) μπήκαν μπροστά με την υπογ-

ραφή κοινού συμφωνητικού.

  Μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού δημιουργήθηκε Επιτροπή Επίβλεψης Έργου, στην ο-

ποία συμμετείχε και ο σύλλογος μας ,η οποία προχώρησε στην σύνταξη πλήρους φακέλου με όλα τα α-

παραίτητα στοιχεία για να ξεκινήσει η υλοποίηση του μεγάλου οράματος.

  Μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές άλλαξε η διοίκηση του Δήμου και εμείς βέβαια περιμέναμε τις α-

ποφάσεις της νέας διοίκησης του.

  Σύντομα πληροφορηθήκαμε ότι όχι μόνο και η νέα διοίκηση του Δήμου συμφωνεί και συνεχίζει την κοι-

νή προσπάθεια ,αλλά αυτή την φορά μπαίνει και η Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας στην υλοποίηση του μεγάλου στόχου.

  Έτσι λοιπόν υπογράφεται νέο συμφωνητικό μεταξύ της ΠΚΜ, του ΑΠΘ και του Δήμου Αριστοτέλη για

υλοποίηση του εμβληματικού αυτού έργου και η ικανοποίηση του συλλόγου μας ήταν πολύ μεγάλη.

Επειδή έχει περάσει αρκετός χρόνος από την κοινή υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του

ΑΠΘ της ΠΚΜ και του Δήμου Αριστοτέλη και επιπλέον  βλέποντας μια πρόσφατη πρωτοβουλία του Δή-

μου σε σχέση με ενδεχόμενη πρόθεση του να προσφύγει σε διεθνή διαγωνισμό προσχεδίων του εν λόγω κέντρου, κάτι που αφενός είναι κατά την άποψη μας άσκοπο αφού με ευθύνη του ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ κ. Τσινίκα έχει ήδη συνταχθεί η αρχιτεκτονική προμελέτη και επιπλέον μπορεί να καθυστερήσει παρα πολύ τα επόμενα βήματα θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν οι ενέργειες του κου Βαλλιάνου Στέλιου Δημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη, είναι προσωπικές ή είναι στα πλαίσια κάποιου κοινού σχεδιασμού με το ΑΠΘ και τη ΠΚΜ.

 Εκφράζοντας την ανησυχία για τυχόν αναβολή της έναρξης υλοποίησης του εμβληματικού αυτού έργου

είμαστε πάντα στην διάθεση σας και για μια συνάντηση και από κοντά συζήτηση επί του θέματος εάν εσείς το κρίνετε χρήσιμο..

Με βαθειά εκτίμηση

                                           Για το ΔΣ του συλλόγου

                                                     Ο πρόεδρος

                                         Παπαδημητρίου  Γεώργιος