ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΤΗΡΙΔΑ

Συνεργασία του Συλλόγου μας με τον Σύλλογο ¨ ΑΝΤΗΡΙΔΑ ¨

Ο Σύλλογος ¨ ΑΝΤΗΡΙΔΑ ¨ αποτελεί μια ξεχωριστή μορφή Συλλόγου, αφού τα ανιδιοτελή του μέλη είναι ευγενικοί εθελοντές που σκοπό έχουν να βοηθούν πρόθυμα ασθενείς, τους συνοδούς τους, αλλά και το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου ¨Παπαγεωργίου¨ της Θεσσαλονίκης.

Στο πρόσφατο αίτημα του ανωτέρω Συλλόγου να επισκεφθούν τα Αρχαία Στάγειρα, ο δικός μας Σύλλογος ανταποκρίθηκε αμέσως με χαρά και έτσι τα μέλη της ¨Αντηρίδας¨ ξεναγήθηκαν στην πατρίδα του Αριστοτέλη από τον ανασκαφέα των Σταγείρων και Πρόεδρο του Συλλόγου μας κ. Κ. Σισμανίδη.

Κατόπιν τούτου, αναπτύχθηκε ανάμεσα στους δύο Συλλόγους ( που αμφότεροι υπηρετούν ευγενείς και ¨ιερούς¨ σκοπούς ) ένα πνεύμα σύμπνοιας και αλληλεγγύης που ελπίζουμε να συνεχιστεί.